Nimelise stipendiumi taotlemise ankeet

Taotluse täitmisel soovitame lahtrite vahel liikuda TAB klahviga.

Taotleja
Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse
Taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus
Telefon,faks,e-mail
Isikukood/reg.kood

Stipendium
Taotletav stipendium (summa eurodes)
Lühidalt taotluse põhjendus (lisalehel tegevuse kirjeldus, kasutamise eesmärk, sihtgrupp, oodatav tulemus)

Andmed, kellele stipendiumi taotletakse
Ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus
Isikukood/reg.kood
Töökoht/õppeasutus
Amet/õpitav eriala
Elukoht või asutuse aadress
Telefon,faks,e-mail
Pangakonto number
Pangakonto valdaja

Failide lisamine taotlusele
 
 
  (kokku kuni 5 MB)

Mina, stipendiumi taotleja, olen tutvunud Tartu Kultuurkapitali nõuetega ja kohustun neid järgima.

Taotluse esitaja nimi *
Taotluse esitaja e-mail *
Kuupäev (pp.kk.aaaa) *

Prindi täidetud taotlus
Saada taotlus e-postiga  koopia saadetakse Teie e-posti aadressile
Tühjenda väljad