HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
AS Linnaehituse sihtkapitali statuut Prindi

 

Vastavalt Tartu Kõrgema Kunstikooli (edaspidi Kunstikool), Nordecon AS-i (edaspidi Nordecon) ja SA Tartu Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) vahel Tartus 04. juunil 2017 sõlmitud koostöölepingule määratakse Linnaehituse sihtkapitali stipendium (edaspidi stipendium) üks (1) kord õppeaastas ühele (1) erialaselt aktiivsele, heade õppetulemustega TKK maaliosakonna üliõpilasele.


I ÜLDSÄTTED

 

1.1. Stipendium määratakse TKK maaliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head  õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust.

1.2. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kunstikooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt.


1.3. Stipendiumi ei saa taotleda õppevõlgnevuste korral ning akadeemilise puhkuse ajal.


1.4. Vabas vormis kirjalik avaldus, motivatsioonikiri, paberkandjal portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Tartu Kõrgema Kunstikooli kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.


1.5. Stipendiumi suuruseks on 1000 eurot.


1.6. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Tartu Kultuurkapitali ja Kunstikooli koduleheküljel Taotlusi saab esitada vähemalt kaks nädalat pärast konkursi välja kuulutamist. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 30. novembril.

 


II STIPENDIUMI MÄÄRAMINE


2.1. Stipendiumi saaja määrab komisjon, kuhu kuuluvad:

- Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor;

- Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeprorektor;

- Tartu Kõrgema Kunstikooli maaliosakonna juhataja;

- Tartu Kultuurkapitali esindaja

- Nordeconi esindajana Alar Kroodo.

2.2. Stipendiumi saaja peavad heaks kiitma kõik komisjoniliikmed.

2.3. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu

2.4. Tartu Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saajad oma veebileheküljel.

2.5. Stipendiumi saaja või saaja esindaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

2.6. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi või stipendiaadi esindaja pangaarvele.

2.7. Vastavalt komisjoni otsusele võib stipendiumisumma jagada mitme kandidaadi vahel.

2.8. Stipendiumikomisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi. Stipendiumi pälvinud taotlejate materjalid (sh. portfooliod) säilitatakse maaliosakonnas ja ei kuulu tagastamisele.