HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Herbert Kuurme mälestusfond Prindi

 

Herbert Kuurme mälestusfond asutati 13.juuli 2006.a. perekonna ja sõprade poolt, soovides jäädvustada Herbert Kuurme elutööd koguduse rahvalähedase õpetajana ja mälestusfondi kaudu aidata noorema põlvkonna vaimulike töö motiveerimisel või noore põlvkonna teoloogia eriala üliõpilase õpingutele. Fondist toetatakse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulike elutööpreemiate ja ühekordsete toetuste väljaandmist. Herbert Kuurme nimeline mälestusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

 

Herbert Kuurme nimelise stipendiumi taotlemise tingimused (statuut)

1. Herbert Kuurme nimelise mälestusfondi stipendiumiga motiveeritakse noorte vaimulike tegevust ja teoloogia eriala üliõpilaste õpinguid.

2. Stipendiumide saajateks võivad olla ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast näidanud vaimulikuna vähemalt 2-3 aastat pühendunult kohaliku kirikukoguduse tegevuses, olles samas osavõtlik kohaliku kogukonna elus, osates ära kuulata inimesi olles hea suhtleja ning tegeleda enesetäiendamisega.

3. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Herbert Kuurme nimelise stipendiumi taotlemiseks avaliku konkursi, millest antakse teada ajalehes Tartu Postimees, Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel, ajalehes “Eesti Kirik” ja elektroposti teel kogudustele.

4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • Avaldus vabas vormis koos taotleja isikuandmetega, eriala nimetamisega ja lühike elulookirjeldus;
  • Lühike põhjendus soovitajate ja soovitustega;
  • Ülevaade senistest tulemustest, varem saadud toetustest ja stipendiumidest;
  • Essee etteantud teemal.
5. Stipendiumitaotlusi hindab fondi halduskogu.

6. Halduskogu vaatab stipendiumitaotlused läbi kahe nädala jooksul peale taotlusaja lõppu.

7. Komisjon hindab kandidaate järgmiselt:

  • Aktiivsus valdkonnas;
  • Õppetulemused (ainepunktide hulk, keskmine hinne);
  • Soovitused.

8. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.

9. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

10. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel ja ajalehes "Eesti Kirik".

Artiklid ajalehtedes

Stipendiumi saajad:

2014 Andi Angel, EELK Pöide kogudus

2013 Triin Käpp, EELK Tartu Ülikooli-Jaani kogudus

2012 Arvo Lasting, Viljandi praostkonna Helme, Taagepera ja Mõisaküla kogudused

2011 stipendiumi välja ei antud

2010 Rene Alber, Avinurme kogudus

2009 stipendiumi välja ei antud

2008 Lembit Tammsalu, Läänemaa Hanila ja Karuse kogudused

2007 Arvet Ollino, Pärnumaa Saarde Katariina kogudus