HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfondi statuut Prindi

Tartu Kunstigümnaasiumi konkursi "Aasta tegu" eesmärgiks on tunnustada kooli õpilast (õpilasi) ja õpetajat.

Lemmikõpetaja valimise kord

Tartu Kunstigümnaasiumis valitakse lemmikõpetaja kord aastas mais. Valimised viib läbi TKuG Õpilasesindus, küsitledes kirjalikult kõiki 1.-12. klasside õpilasi. Kõik õpilased võivad esitada vaid ühe õpetaja ja oma valikut põhjendama. Küsitluse tulemused võtab kokku Õpilasesindus. Lemmikõpetaja kuulutatakse välja kooli nimepäeva aktusel ning kus talle antakse üle ühekordne stipendium. Lemmikõpetaja valimine katkestatakse, muudetakse või lõpetatakse TKuG õpilasesinduse ja juhtkonna otsusega.

Õpilase/õpilaste tunnustamine

Õpilast või õpilasi, kes on aasta jooksul kõige enam kooli maine tõstmisele kaasa aidanud. Konkursi eesmärgis on teadvustada õpilaste omaalgatuse tähtsust. Konkurss korraldatakse kord aastas ja kuulutatakse välja aprillis. Konkursile võib esitada kõiki TKuG õpilasi. Konkursikuulutus avaldatakse Tartu Kunstigümnaasiumi kodulehel. Kandidaate võivad konkursile esitada kõik Tartu Kunstigümnaasiumi õpilased, õpetajad, töötajad ja lapsevanemad. Iga taotleja võib esitada konkursile mitu kandidaati. Iseennast või ettevõtmist palume mitte esitada.

Taotlused esitatakse elektrooniliselt 30. aprilliks. Taotluse vorm avalikustatakse TKuG kodulehel www.tkug.tartu.ee

Taotlus peab sisaldama järgnevat informatsiooni:

  • Esitatava kandidaadi andmed (isiku nimi);
  • Argumenteeritud selgitus-põhjendus, miks just see kandidaat või need kandidaadid oma tegevusega/teoga on silma paistnud.

Taotlused vaatab läbi TKuG 6-liikmeline juhtkond. Konkursi võitjat tunnustab Tartu Kunstigümnaasium ühekordse stipendiumiga, mis antakse üle mais toimuval TKuG nimepäeva aktusel. Aasta tegija/teo tunnustamine katkestatakse, muudetakse või lõpetatakse TKuG juhtkonna poolt.