HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Detsember 2018
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Enics Eesti AS stipendiumid Prindi

Enics Eesti AS stipendiumi statuut

1. Eesmärk

Enics Eesti AS soovib toetada tehniliste erialade õppimist Eesti kõrgkoolides ja kutsehariduskeskustes määrates stipendiumid õppeperioodiks (edaspidi Enicsi stipendium) Tartu Kultuurkapitalis.

2. Sihtrühm

Stipendiumit on võimalik taotleda insener-tehnilistel erialadel õppivatel õpilastel ja üliõpilastel (edaspi: Stipendiaat), kes soovivad peale kooli lõpetamist töötada valitud erialal Enics Eesti AS-is.

3. Eelistatud koolid ja erialad

Kõrgharidus:

Tallinna Tehnikaülikool - automaatjuhtimissüsteemid, mehhatroonika jm

Tallinna Tehnika Kõrgkool – masinaehitus, tehnomaterjalid ja tehnoloogia

Tartu Ülikool – füüsika ja keemia

Maaülikool - tootmistehnika

Kutseharidus:

Tartu Kutsehariduskeskus – mehhatroonika

Võrumaa Kutsehariduskeskus – mehhatroonika

Tallinna tööstushariduskeskus – mehhatroonika

Pärnumaa Kutsehariduskeskus – elektroonikaseadmete koostaja

4. Stipendiumi määramine

Enicsi stipendiumi määratakse järgnevalt:

Kutseharidust omandavatele õpilasele – kuni kolmele õpilasele aastas, alates teisest kursusest;

Kõrgharidust omandavatele üliõpilastele – kuni kahele tudengile aastas alates teisest kursusest.

5. Stipendiumi väljakuulutamine

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Enicsi stipendiumi saamiseks avaliku konkursi, millest antakse teada ajalehtedes, punkt 2 näidatud „Eelistatud koolide” infokanalites, Enicsi siselehes ja infostendidel, Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel.


6. Stipendiumi suurus ja maksmine:

6.1. Kutsehariduskeskuste õpilastele:

6.1.1. II õppeaastal 1500 krooni kuus,

6.1.2. III õppeaastal 2000 krooni kuus.

6.2. Kõrgkoolide üliõpilastele:

6.2.1. bakalaureuse õppe II õppeaastal 2000 krooni kuus,

6.2.2. bakalaureuse õppe III õppeaastal 3000 krooni kuus,

6.2.3. magistriõppe I õppeaastal 3000 krooni kuus,

6.2.4. magistriõppe II õppeaastal 3000 krooni kuus.

6.3. Stipendiumi makstakse õppeperioodi vältel (september - mai) kuni kooli lõpetamiseni. Stipendium on vabastatud tulumaksust.

7. Stipendiumi taotlemine:

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1. aprilliks esitada:

7.1. Avaldus (lisatud vorm),

7.2. Kooli poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest.

8. Stipendiumi komisjon:

Stipendiumitaotlusi hindab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:

  • esimees – Enicsi esindaja
  • liikmed – Tartu Kultuurkapitali esindaja, Enicsi esindaja

9. Stipendiaatide valik:

Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi 3 nädala jooksul peale taotlusaja lõppu.

Komisjon hindab ja järjestab kandidaate järgnevalt:

  • Erialaainete keskmine hinne;
  • Osavõtt õppetööst ja praktikumidest;
  • Praktikatulemused.

Esmakordsele stipendiumi määramisele eelneb kandidaadil praktika läbimine (või töö) Enics Eesti AS-s. Selle aja jooksul testivad pooled vastastikku teineteise sobivust ning praktika edukal läbimise järel sõlmitakse stipendiumileping järgnevaks õppeaastaks.

Igal aastal sügisesel istungil komisjon otsustab, kas jätkata stipendiumi maksmist eelnevalt stipendiumi saanud õpilastele ja üliõpilastele. Otsuse tegemisel võetakse aluseks õpilase ja üliõpilase õppetulemused ja praktika tulemused.


10. Stipendiaat on kohustatud:

10.1. Jätkama erialaseid õpinguid,

10.2. Esitama vajadusel kooli poolt kinnitatud väljavõtte õpitulemustest,

10.3. Läbima õppepraktikad Enics Eesti AS-is,

10.4. Töötama peale kooli lõppu Enics Eesti AS-is vastavalt makstud stipendiumi aastatele.

11. Stipendiumi maksmine lõpetatakse kui:

11.1. Stipendiaadi erialased õpingud katkevad.

11.2. Siirdub õppima mõnele teisele, käesolevas statuudis mitte loetletud erialale,

11.3. Stipendiaat ei esita väljavõtet õpitulemustest,

11.4. Stipendiaat ei läbi õppepraktikat Enics Eestis.

Ülalnimetatud juhtudel on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagastama, kui ei lepita kokku teisiti.

12. Stipendiumileping

Stipendiaat ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve, aruandluse esitamise kord ja tähtajad.

Stipendiumi taotlemise avaldus