HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Detsember 2018
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Kultuurikandja Prindi

"Kultuurikandja" on Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös läbiviidav avalik konkurss kultuuri aasta aunimetuste määramiseks Tartu linnas.

 

Tartu linna kultuuri aasta aunimetuse Tartu Kultuurikandja statuut

1.1. Tartu linna kultuuri aasta aunimetus Tartu Kultuurikandja (edaspidi: aunimetus) on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevatele isikutele ja kollektiividele, kes on aasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri alal, või isikutele ja kollektiividele, kelle töö ja tegevus on märkimisväärselt aidanud kaasa kultuuriväärtuste loomisele Tartu linnas;
1.2. aunimetused antakse välja üks kord aastas;
1.3. aunimetused määratakse järgmistes kategooriates:
1.3.1. Aasta kultuurisündmus – eelnenud kalendriaastal avalikkusele esitletud originaalne teos, mida iseloomustab kõrge kunstiline tase;
1.3.2 Aasta kutseline kooslus – professionaalidest koosnev loominguline kollektiiv, kes on eelnenud kalendriaastal saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri valdkonnas;
1.3.3. Aasta harrastuslik kooslus – harrastajatest koosnev loominguline kollektiiv, kes on eelnenud kalendriaastal saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri valdkonnas;
1.3.4. Aasta teose looja – teose autor või esitaja, kes on eelnenud kalendriaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;
1.3.5. Aasta rahvakultuurikandja – isik, kes on eelnenud kalendriaastal saavutanud silmapaistvaid tulemusi pärimuskultuuri hoidmisel ja arendamisel;
1.3.6. Aasta noor kultuurikandja – kuni 26-aastane teose autor või esitaja, kes on eelnenud kalendriaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;
1.3.7. Aasta kultuurikorraldaja – isik, kes on eelnenud kalendriaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuurivaldkonna organiseerimisel;
1.3.8. Aasta kultuurikajastaja – isik, kes on eelnenud kalendriaasta jooksul mõtestanud avarapilguliselt Tartuga seotud kultuurisündmusi meedias;
1.3.9. Aasta uustulnuk – isik või loominguline kooslus, kes on eelnenud kalendriaastal toonud avalikkuse ette ainulaadse kultuurisündmuse, mis oluliselt rikastas Tartu kultuurielu;
1.3.10. Aasta kultuurisõbralik ettevõte – äriühing, kelle põhikirjas ei ole sätestatud kultuurialane tegevus, kuid kes on missioonitundlikult ning läbimõeldult toetanud kultuurivaldkonna arengut Tartus.
1.4. ettepanekuid aunimetuste määramiseks võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud, v.a aasta kultuurisõbraliku ettevõtte kategoorias. Kultuurisõbraliku ettevõtte kategoorias arvestatakse kultuuriorganisatsioonide poolt tehtud ettepanekuid. Ettepanekuid aunimetuste määramiseks võivad teha ka aunimetuste komisjoni liikmed;
1.5. ettepanekute tegemise tähtaeg ja koht teatatakse avalikult hiljemalt iga aasta 15. detsembril. Ettepanekud peavad olema esitatud kirjalikult. Iga ettepanek peab sisaldama konkreetse aunimetuse kategooriat, andmeid isiku või koosluse kohta, ülevaadet kultuurialasest tegevusest ja argumenteeritud hinnangut. Aasta kultuurisõbraliku ettevõtte ettepanek peab sisaldama ülevaadet äriühingu poolt läbiviidud tegevustest kultuurivaldkonna edendamisel eelnenud kalendriaastal ning hinnangut toetuse tulemuslikkusele;
1.6. Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna korraldusega moodustatud Tartu linna kultuuri aasta aunimetuste komisjon valib võimalusel iga aunimetuse kategoorias välja kolm nominenti ning nende seast aunimetuste laureaadi ning kinnitab nominentide ja laureaatide nimed. Komisjonil on õigus muuta esitatud nominentide kategooriaid. Komisjoni otsus protokollitakse ning otsuse koopia esitatakse Tartu Kultuurkapitalile. Komisjonil on õigus jätta aunimetus(ed) välja andmata;
1.7. laureaatide nimed kuulutatakse välja Tartu linna kultuuri aasta aunimetuste pidulikul tseremoonial, mis toimub aasta esimese kvartali jooksul;
1.8. aunimetuse laureaadid pälvivad rahalise stipendiumi, meene ning Tartu linna tänukirja. Aasta kultuurisõbraliku ettevõtte aunimetuse laureaat pälvib meene ja tänukirja;
1.9. Tartu Kultuurkapitali nõukogu määrab Tartu linna kultuuri aasta aunimetuste komisjoni otsusest lähtudes laureaatidele stipendiumid. Laureaatidega sõlmib lepingud ning stipendiumid maksab välja Tartu Kultuurkapital.

Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse korraldusega 11.12.2012 nr 1398