HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
NIMELISED ALLFONDID Prindi

Kristin Aavakivi toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks on toetada rasket südamehaigust (kardiomüopaatiat) põdenud Kristin Aavakivi.

Agenda 21 sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on innustada ja toetada kooliõpilaste jätkuvat tegutsemist sotsiaalset, tehis- ja looduskeskkonda puudutavates valdkondades. Sihtkapitali asutas Tartu linn 12.10.2000.a.

EMT - Elioni sihtkapital

AS Eesti Mobiiltelefoniga sõlmiti 10.01.1996.a. koostööleping Tartu kultuurielu edendamiseks, stipendiumide väljamaksmiseks. 03.04.2003.a. asutati EMT sihtkapital eesmärgiga toetada tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja teadlaste õpinguid.

AS Eesti Telefon asutas 12.12.2000.a. omanimelise sihtkapitali, mille eesmärgiks oli toetada Tartu Ülikooli üliõpilase infotehnoloogia ja telekommunikatsioonialaseid õpinguid. 2004.aastal nimetati sihtkapital seoses ettevõtte nime muutumisega ümber Elion sihtkapitaliks.

EMT ja Elion sihtkapitalid ühinesid 22.01.2009.a.

Heino Elleri sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa muusikahariduse edendamisele ja tunnustada muusikaõpetajaid. Stipendium määratakse H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli õpilastele ja õpetajatele silmapaistvate tulemuste eest. Sihtkapitali asutas Heino Elleri nimeline Tartu muusikakool 13.02.2004.a.

2014.aasta septembris asutati sihtkapitali juurde Elleri kontsertklaveri allfond sooviga koguda annetusi H.Elleri nim.Tartu Muusikakooli uude õppehoonesse Eduard Tubina saali kontsertklaveri ostmiseks. 2015.aastal osteti kontertklaver "Steinway  & Son", mida esitleti sama aasta 8.oktoobril. Info SIIT.

Eesti Lennuakadeemia fond

Fondi eesmärgiks on edendada Eesti lennundusharidust, tõsta lennuohutuse taset ja kaasata üldsust lennundushariduse rahastamisse. Fond asutati 21.12.2006.a. Fondi asutamisel oli õppeasutuse nimi Tartu Lennukolledž, mis nimetati 01.09.2008.a. ümber Eesti Lennuakadeemiaks.

Festivitas Canens'i fond

Fondi eesmärgiks on propageerida ja hoida klassikalise muusika ja teiste kaunite kunstide traditsioone, korraldada erilisi ja meeldejäävaid muusikapäevi atraktiivse ja meeldejääva kultuuriprogrammi ja teatrietendustega. Asutaja AS Festivitas Canens 02.07.2007.a.

Vilhelm Fischmanni sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa arhitektuuri, klassikalise muusika ja spordielu arengule Tartu linnas. Sihtkapitali asutas 06.06.1997.a. Austraalias elanud eestlane Vilhelm Fischmann (21.05.1909- 03.11.2008).

Hansafond

Fondi eesmärgiks propageerida ja hoida Hansaliikumise traditsiooni, korraldada erilisi ja meeldejäävaid Hansapäevi atraktiivse ja meeldejääva kultuuriprogrammi ja stiilse laadaga. Fondi asutas SA Tartu Muusikafestival 26.05.2007.a.

Ida Tantsukooli toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks on tagada klassikalise balleti õpetuse jätkusuutlikkus ja aidata kaasa Ida Tantsukooli eesmärkidele ja arengule. Toetusfondi asutas MTÜ Muusa 15.12.2006.a.

Kivisilla Fond

Fondi eesmärgiks aidata kaasa Tartu sümboli Kivisilla taastamisele ja sellele, et Tartu raekoja platsil taastatakse endine arhitektuuriline ansambel ning kahte Emajõe kallast ühendaks taas ajalooline Kivisild. Fondi asutas Kivisilla Taastamise Selts 26.10.2007.a.

Herbert Kuurme mälestusfond

Mälestusfondi eesmärgiks on jäädvustada Herbert Kuurme elutööd rahvalähedase koguduse õpetajana ning aidata kaasa noorema põlvkonna vaimulike töö motiveerimisel või teoloogia eriala üliõpilase õpingutele. Mäelestusfond asutati perekonna ja sõprade poolt 13.07.2006.a.

Laste ande arengu fond

Fondi eesmärgiks on toetada alla 18-aastaseid, kel on silmapaistvaid tulemusi kaunite kunstide, hariduse ja kehakultuuri valdkonnas ning kelle ande arendamine vajab toetust. Sihtkapitali asutasid Saku Õlletehas ja Vanemuise Selts 15.10.1996.a.

AS Linnaehitus sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on vabariikliku kunstinäituse korraldamine Tartus. Sihtkapitali asutas AS Linnaehitus 01.06.2005.a. Teemanäitust korraldati 2006. ja 2007.aastal. AS Linnaehitus ühendati 2010.aastal ASga Nordecon. 2015.aastast on sihtkapitali eesmärgiks edendada kunstielu Tartu linnas ning toetada ja tunnustada kunsti valdkonnas tegutsevaid loovisikuid.

Lõunakeskuse sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on arendada ja edendada Tartu ja Lõuna-Eesti laste ja noorte sporditegevust ning tervislikke eluviise. Sihtkapitali asutas Lõunakeskus OÜ 16.10.2009.a.

Uku Masingu sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on Uku Masingu pärandi uurimise, korraldamise, säilitamise ja levitamise toetamine. Sihtkapitali asutas Uku Masingu Kolleegium 12.12.1997.a.

Prima Vista fond

Fondi eesmärgiks on tõsta Tartu vaimuelu kvaliteeti, arendada kirjandusfestival Prima Vista üheks kirjanduselu tähtsündmuseks ja toetada kirjandusvaldkonna loomeisikuid. Fondi asutas MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista 12.03.2007.a.

AS Pristise Koolinoorte turvalise arengu sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on toetada Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vabaaja veetmiseks. Sihtkapitali asutas AS Pristis 6.11.2000.a.

Raskejõustiku fond

Fondi eesmärgiks on aidata kaasa eesti raskejõustiku edendamisele (kulturism, fitness, jõutõstmine, rammumehe võistlus). Fondi asutas eraettevõtja Marko Terasmaa 22.04.2005.a.

Ago Russaku sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli klaveriosakonna ühe õpilase toetamine. Ago Russaku sihtkapital on asutatud perekonna poolt 06.12.1996.a.

Vello Saage sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks Tartu gümnaasiumide õpilaste kirjandusliku omaloomingu edendamine. Sihtkapitali asutasid Tartu Forseliuse Gümnaasiumi vilistlased 28.11.1997.a. Gümnaasium reorganiseeriti põhikooliks ja kannab alates 01.09.2013.a. nime Tartu Forseliuse Kool.

Neinar Seli sihtkapital

Neinar Seli sihtkapitalil on kaks alakapitali: sport ja meditsiin.

Spordivaldkonna alakapitali eesmärgiks on aidata kaasa eesti spordi edendamisele. Sihtkapitali asutas Neinar Seli 25.05.2004.a.

Meditsiinivaldkonna alakapitali eesmärgiks on aidata kaasa eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele. Alakapitali asutas Neinar Seli 06.03.2008.a.

Tartu Descartes’i Lütseumi toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa Descartes’i Lütseumi eesmärkidele ja arengule ning edendada õpilaste ja õpetajate loovtegevust. Fondi asutasid kooli vilistlased ja juhtkond 25.04.2007.a.

Tartu Forseliuse Kooli toetusfond (endine Tartu Forseliuse Gümnaasiumi toetusfond)

Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa kooli arengule ja eesmärkidele. Toetusfond asutati seoses Tartu Forseliuse Gümnaasiumi 50.aastapäevaga. Fondi asutasid kooli vilistlased ja juhtkond 14.02.2007.a. Fondi asutamisel kandis see nime Tartu Forseliuse Gümnaasiumi toetusfond. 2013.aastal muutus gümnaasium põhikooliks ja seoses sellega muutus fondi nimi Tartu Forseliuse Kooli toetusfondiks.

Tartu Hansa Rotary Klubi Noorte arengu fond (endine Koolinoorte arengu fond) (tegutses aastatel 2005-2016)

Fondi eesmärgiks on toetada 10-24 aastaseid noori, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks ning kellel on soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal. Fondi asutas Tartu Hansa Rotary Klubi 30.08.2005.a.

2015.aastal nimetati fond ümber Tartu Hansa Rotary Noorte arengu fondiks.

Fond suleti 2017.aastal

Miina Härma Gümnaasiumi toetusfond

Eesmärgiks on aidata kaasa Miina Härma Gümnaasiumi eesmärkidele ja arengule. Toetusfondiondi asutasid kooli vilistlased 13.10.2006.a.

Tartu Karlova Gümnaasiumi toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks on toetada ja tunnustada muusikahariduse arengut Tartu Karlova Gümnaasiumis, eeskätt koolis tegutsevaid koorikollektiive ja nende dirigente. Toetusfondi asutasid kooli lapsevanemad ja vilistlased 22.12.2010.a.

Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks on edendada õpilaste ja õpetajate enesetäiendust ja loovtegevust. Toetusfondi asutas Tartu Kunstigümnaasium 22.11.2005.a.

Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa Tartu Raatuse Gümnaasiumi eesmärkidele ja arengule. Toetusfondi asutasid kooli vilistlased ja juhtkond 06.03.2008.a.

Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on tutvustada, propageerida ja hoida Eesti laulu- ja tantsupidude pikaajalist tradistsiooni ning korraldades meeldejäävaid laulu- ja tantsupidusid. Sihtkapitali asutasid Tartu Linnavalitsus, Vanemuise Selts, EMÜ Rahvakunstiansambel Tarbatu, Tartu Noortekoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori Vilistlaskoor ja Puhkpilliorkester Tartu 16.05.2008.a.

Otto Tauri nimeline tulevaste lendurite stipendiumifond

Fondi eesmärgiks on innustada ja toetada enim silmapaistnud Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilasi. Fondi asutas Otto Tauri perekond 28.05.2004.a.

Jüri Uppini sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa eesti lõõtspillimuusika edendamisele ja lõõtspillimängijate tunnustamisele. Sihtkapitali asutas Jüri Uppin 11.05.2004.a.

Vanemuise fond

Fondi eesmärgiks on edendada eesti kunsti- ja teatrielu ning pakkuda kõrgkultuurilist meelelahutust, tõsta Tartu mainet hea elukvaliteediga keskkonnana ja innustada loomeisikuid. Fondi asutas Teater Vanemuine 12.10.2006.a.

Erika Veskimets-Solomi fond

Fondi eesmärgiks toetada Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli lauluosakonna klassikalise laulu eriala õpilasi. Fondi asutas Erika-Veskimets Solomi Kanadas elav poeg Matti Veskimets 16.11.2005.a.

Videomat Casino Groupi sihtkapital

Eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja statistika õppetooli silmapaistvate üliõpilase õpinguid. Sihtkapitali asutas AS Videomat Casino Group 18.10.2000.a.

Zonta Tartu Klubi fond

Fondi eesmärgiks on toetada ja tunnustada oma tööle pühendunud naisi. Fondi asutas MTÜ Tartu Zonta Klubi 08.03.2007.a. (ümber nimetatud MTÜ Zonta Tartu Klubi).

Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond

Arengufondi eesmärgiks aidata kaasa ja edendada eesti tervishoiu üldist arengut ning meditsiiniteaduse propageerimist ja edendamist, eesti tervishoiuteadlaste tunnustamist. Arengufondi asutas Tartu Ülikooli Kliinikum 07.10.2008.a.

Hotell London sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks aidata kaasa ja edendada eesti / Tartu kunsti- ja teatrielu, innustada ja tunnustada loomeisikuid. Sihtkapitali asutas Hotell London OÜ 01.04.2009.a.

Hotell Pallas sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks aidata kaasa ja edendada eesti / Tartu teadlaste loovust ja arenguvõimalusi innustada ja tunnustada loomeisikuid. Sihtkapitali asutas Hotell Pallas OÜ 25.08.2011.a.

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fond

Fondi eesmärgiks on innustada ja tunnustada sotsiaalala töötajaid/üliõpilasi/vabatahtlikke. Fondi asutas Tartu Vaimese Tervise Hooldekeskus  06.03.2009.a.

Jaan-Mati Punningu sihtkapital

Jaan-Mati Punningu sihtkapital on asutatud aitamaks kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teadusalaste eesmärkide saavutamisele. Sihtkapital asutati Jaan-Mati Punningu perekonna poolt 13.03.2010.a.

Vaike Uibopuu sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on toetada ja tunnustada püsivalt tegutsevaid Lõuna-Eesti naiskoore ja nende dirigente, tunnustamaks kvaliteetse naiskoorimuusika viljelejaid. Sihtkapitali asutatasid Vaike ja Paavo Uibopuu 15.05.2010.a.

AS Papyrus sihtkapital (tegutses aastatel 2010-2015)

Sihtkapitali eesmärgiks oli toetada rakenduskunsti ja disaini eriala õppureid. Sihtkapitali asutas AS Papyrus 18.06.2010.a. Sihtkapital suleti 07.03.2016.a.

Juta Musta mälestusstipendiumi fond

Fondi eesmärgiks on tunnustada Tori ümbuskonna (endise Tori kihelkonna) ajalugu, loodust või kultuurilugu käsitlevate parimate õpilastööde autoreid. Fondi asutasid Kadri Simosn ja Aadu Must 23.08.2010.

Tartu Arsise Kellade Kooli toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks on kellamuusika kui kogu maailmas ainulaadse muusikaliigi õpetuse jätkusuutlikuse tagamine ning kellade kooli eesmärkide ja arengu toetamine. Toetusfondi asutas Tartu Arsise Kellade Kool 20.03.2012.a.

Tartu Luteliku Peetri Kooli toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks on taastada ajalooline Tartu Peetri Kiriku koolimaja, aidata kaasa loodava Tartu Luterliku Peetri Kooli arengule ja eesmärkidele. Toetusfondi asutas EELK Tartu Peetri kogudus 22.04.2012.a.

Tiiu Silla mälestusfond

Mälestusfondi eesmärgiks on jäädvustada Tiiu Silla elutööd teaduse populariseerijana ja teaduskeskuse AHHAA loojana ning aidata kaasa teduskeskuse arengule. Mälestusfondi asutas SA Teaduskeskus AHHAA 22.05.2012.a.

Jüri Kärneri mälestusfond

Mälestusfondi eesmärgiks on jäädvustada Jüri Kärneri elutööd teadlase ja õppejõuna ning Tartu Ülikooli rektorina. Mälestusfondi asutasid Tartu Ülikool ja Tartu Rotary Klubi 29.06.2012.a.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on edendada Eesti arstiõppe arengut ja arstiteaduse üliõpilaste ühiskondlikku aktiivsust. Sihtkapitali asutas Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2013.aastal.

Midrimaa toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa lasteaiaga Midrimaa seotud ettevõtmistele. Toetusfondi asutasid lasteaed Midrimaa juhtkonna, hoolekogu ja lapsevanemate esindajad 2013.aasta märtsis.

Hermese sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on koguda annetusi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga seotud ettevõtmistele. Sihtkapitali asutas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlaste mittetulundusühing Hermes 30.05.2014.a.

Tartu meeste korvpalli sihtkapital

Sihtkapitali eesmärgiks on edendada Tartu kõrgtasemel meeste korvpalli. Sihtkapitali asutas Tartu Kultuurkapitali nõukogu 26.08.2014.a.

Barokkoreli fond

Toetussfondi eesmärgiks on koguda rahalisi vahendeid Tartu Jaani kirikusse uue barokkoreli ehitamiseks. Toetusfondi asutas Tartu Jaani kirik 04.05.2018