HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Aastaruanne 2007 Prindi

16. TEGEVUSAASTA

2007.aasta tegevusaruanne

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) asutati Tartu Linnavolikogu poolt 19.12.1991.a.

Tartu Kultuurkapitali eesmärk on Tartu kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine avalikes huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu, toetustena laekunud raha majanduslikult otstarbekas paigutamine arvestades sihtasutuse eesmärke.

Tartu Kultuurkapitali bilansimaht on seisuga 31.12.2007.a. 10 487 063 krooni ning bilansimahu juurdekasv võrreldes 2006. aastaga 28%. Põhikapitali suurus on 6 985 636 krooni ja põhikapital suurenes aruandeaastal 1 149 941 krooni.

Kuueteistkümnendal tegevusaastal moodustati seitse uut nimelist allfondi:

Tartu Forseliuse Gümnaasiumi toetusfond asutati seoses kooli 50.aastapäevaga. Toetusfondi eesmärk on aidata kaasa gümnaasiumi arengule. Fondi esimeseks projektiks sai annetuste kogumine kooli endise emakeele- ja kirjandusõpetaja Vello Saage ning endise õpilase Mati Undi bareljeefide valmistamiseks.

Tartu Zonta Klubi fond asutati, et toetada ja tunnustada oma tööle pühendunud õpetajaid Tartu linnas ja maakonnas.

Prima Vista fond asutamise eesmärk on tõsta Tartu vaimuelu kvaliteeti, arendada kirjandusfestival Prima Vista üheks kirjanduselu tähtsündmuseks ning toetada kirjandusvaldkonna loomeisikuid. Esimene Prima Vista fondist väljaantav stipendium on „Esimene samm”, millele saavad kandideerida autorid oma debüüttekstidega.

Tartu Descartes’i Lütseumi toetusfond asutati, et aidata kaasa lütseumi eesmärkidele ja arengule. Fondi asutasid kooli vilistlased ja juhtkond.

Hansafond asutati, pidades silmas hansaliikumise traditsioone Tartus. Fondi eesmärk on aidata kaasa hansapäevade meeldejääva kultuuriprogrammi ja stiilse laada korraldamisele.

Festivitas Canensi fond asutati sooviga propageerida ja hoida klassikalise muusika ning teiste kaunite kunstide traditsioone, korraldada erilisi ja meeldejäävaid muusikapäevi atraktiivse ja meeldejääva kultuuriprogrammi ja teatrietendustega.

Kivisilla Fond asutati eesmärgiga aidata kaasa Tartu ühe sümboli, Kivisilla taastamisele ja sellele, et Tartu raekoja platsil taastataks kunagine arhitektuuriline ansambel ning et Emajõe kahte kallast ühendaks taas ajalooline Kivisild.

Kuueteistkümnenda tegevusaasta lõpuks on SA Tartu Kultuurkapitali juurde asutatud 31 nimelist allfondi.

Kultuurkapitali põhikapital on puutumatu ja see investeeritakse tulu saamiseks aktsepteeritud pankade hoiustesse ja keskmise riskitasemega investeerimisfondidesse. Kultuurkapitali varad olid paigutatud investeerimisfondidesse SEB Ühispangas summas 4 627 580 krooni ja Sampo Pangas 4 772 575 krooni. Kokku oli seisuga 31.12.2007 investeeritud 9 400 155 krooni. Tartu Kultuurkapitali nõukogu kinnitatud investeerimisdeklaratsiooni põhimõtete järgi asub 60% põhikapitalist rahaturu- ja võlakirjafondides ning 40% aktsiafondides. 2007. aastal oli keskmine intressitootlus 6%.

Kuueteistkümnendal tegevusaastal laekus Tartu Kultuurkapitalile 1039 stipendiumitaotlust summas 9 793 854 krooni ja määrati stipendiume 6 443 340 krooni väärtuses. Stipendiumite väljamaksmiseks sõlmiti 753 lepingut. Tavapäraselt seondus suurim osa taotlusi kahe valdkondliku poolaastakonkurssiga. Poolaastakonkurssidele laekus 436 taotlust summas

3 773 731 krooni, millest rahuldati 291 taotlust ning eraldati nõukogu otsusega stipendiume 1 650 000 krooni väärtuses. Kevad-suviste projektide poolaastakonkurss on tähtajaga 30. märts ja sügis-talviste projektide poolaastakonkurss on tähtajaga 30.september.

2007. aastal annetati põhikapitali ja konkurssideks Tartu Kultuurkapitalile kokku 3 072 534 krooni. Põhiosa sellest moodustasid annetused nimelistesse sihtkapitalidesse ja allfondidesse. Annetajaid oli kokku 257.

Kultuurkapitali 2007.a. aastapreemia laureaadiks valiti pikaajalise töö eest balleti järelkasvu koolitamisel ja töö eest balletikultuuri kõrgel järjel hoidmisel eest Jelena Poznjak-Kõlar. Aastapreemia suurus oli aruandeaastal 60 000 krooni.

Aastas korra määratakse neli loomingulist stipendiumi füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Kuueteistkümnendal tegevusaastal määrati neli 24 000 kroonist aasta loomingulist stipendiumi, mille pälvisid Emajõe Suveteatri juht Andres Dvinjaninov, maailmaklassi tulemusi näidanud kergejõustiklane Kaire Leibak, tekstiilikunstnik Aet Ollisaar ja rahvatantsukultuuri edendaja, rahvatantsuansambel Tarbatu kunstiline juht Jaanus Randma. Aastapreemia, loomingulised stipendiumid, nimeliste sihtkapitalide ja allfondide stipendiumid ning kultuuri kandja aunimetuste stipendiumid anti üle 28. veebruaril 2007 Vanemuise kontserdimajas Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ühisel tänuõhtul.

Tartu linna poolt on kultuurkapitali juurde asutatud 8 stipendiumit: Ado Vabbe visuaalse kunsti stipendium, Anton Starkopfi stipendium, Gustav Suitsu stipendium, Richard Ritsingu stipendium, Ida Urbeli stipendium, olümpialootuste stipendium, Kultuuri kandja stipendiumid, õpetajate aastapreemia ja enesetäiendamise stipendiumid.

Ado Vabbe nimelise visuaalse kunsti preemia 25 000 krooni määrati kunstnikule Ilmar Kruusamäe, Anton Starkopfi nimeline skulptori preemia 15 000 krooni määrati kunstühingu Pallas Konrad Mäe stuudio kunstiõpetajale Heldur Viires, Gustav Suitsu nimelise luulepreemia 25 0000 krooni pälvis luuletaja Hando Runnel, Richard Ritsingu nimeline stipendium 15 000 krooni määrati kolmele H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli noorele dirigendiõpilasele Kätlin Jädal, Kristina Käst ja Liisa Sõõro.

Teist aastat said tartlastest tippsportlased taotleda olümpiakandidaatide stipendiumi, mille eeldusena peab olema täidetud olümpiamängudele saamise normatiiv (või on lootust see täita), sportlased peavad olema kantud Eesti Olümpiakomitee olümpiakandidaatide nimekirja. Toetus on mõeldud kasutamiseks treening- ja võistlustingimuste parendamiseks. 40 000-kroonine stipendium määrati kergejõustiklastele Mirjam Liimask ja Tarmo Jallai, sulgpallurile Kati Tolmoff, jalgratturitele Grete Treier ja Andrus Aug, võrkpalluritele Kristjan Kais ja Rivo Vesik ning jahilaskurile Urmas Saaliste. 22 000-kroonise toetuse said kergejõustiklane Vera Baranova, aerutajad Peeter Becker ja Tarmo Tootsi, vehkleja Olga Aleksejeva ning suusatajad Kaspar Kokk, Peeter Kümmel ja Aivar Rehemaa.

Koostöös erinevate organisatsioonide ja ettevõtetega antakse välja erinevaid stipendiume vastavalt sõlmitud lepingutele:  Tarmetec OÜ toetusel korraldati konkursse toetamaks kolme- ja enamalapseliste perekondade lapsi huvialaringides osalemiseks ja Kutsehariduskeskuse metallitöö eriala õpilasi, AS Linnaehituse stipendiumiga toetatakse ehituse eriala üliõpilaste õpinguid, koostöös Hansapangaga korraldati stipendiumikonkurss Tartu Ülikooli heade õppetulemustega ja aktiivsetele üliõpilastele, Sampo Panga stipendiumifond toetas aasta jooksul arst-õppejõudude osalemist ettekannetega rahvusvahelistel konverentsidel, A Le Coq’i stipendiumi saavad taotleda kutsehariduskeskuste õpilased jpt. konkursse.

Koostöös Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga korraldati Küüni tänava ja Kaubahoovi pargi ideekonkurss.

Vastavalt vajadusele kasutab Kultuurkapital stipendiumide määramisel ka väljaspool nõukogu moodustatud ekspertkomisjonide abi. Komisjonide ettepanekud stipendiumide määramiseks on nõukogule soovituslikud ja stipendiumide määramisel abiks. Ekspertkomisjoni liikmete tööd ei tasustata.

Kuueteistkümnendal, 2007 tegevusaastal on sihtasutuse arenguperspektiiv suunatud põhikapitali jätkuvale suurendamisele ja tulubaasi suurendamiseks annetuste kogumisele. Kuulutatakse välja nimelisi stipendiumikonkursse vastavalt laekunud annetustele ja kokkuleppel annetajatega.

Kultuurkapitali nõukogu liikmed nimetab Tartu Linnavalitsus vastavalt Kultuurkapitali põhikirjale kolmeks aastaks. 2007.a. esimesel poolaastal töötasid nõukogus liikmed, kes olid nimetatud Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 1155, 01.06.2004.a. ja teisel poolaastal nimetas Tartu Linnavalitsus oma korraldusega nr 808, 19.06.2007.a. uue nõukogu koosseisu.

Kuni 19.06.2007 olid nõukogusse määratud:

Georg Aher                Merike Kaunissaare                Peeter Paenurm

Rutt Hinrikus             Andres Koppel                       Jüri Sasi

Veljo Ipits                  Peeter Laurson                       Asko Tamme

Helmer Jõgi                Riho Leppoja                         Toomas Tein

Jaak Kangilaski          Aadu Must                             Ilme-Tiiu Tinni

Alates 20.06.2007.a. nimetati nõukogu liikmeteks:

Rutt Hinrikus             Verni Loodmaa                      Jüri Sasi

Riho Illak                   Paavo Nõgene                        Asko Tamme

Helmer Jõgi                Krista Piirimäe                       Toomas Tein

Merike Kaunissaare    Nikolai Põdramägi                 Ilme-Tiiu Tinni

Riho Leppoja              Marika Saar                            Hardi Tullus

2007.a. majandusaasta aruande kinnitamise ajaks 24.03.2008.a. on tagasi kutsutud nõukogu liige Hardi Tullus ja nimetatud nõukogu liikmeks Jüri Lehtsaar.

Kogu aruandeaasta jooksul oli nõukogu esimees Helmer Jõgi ja abiesimees Jüri Sasi.

Kuueteistkümnendal tegevusaastal toimus 10 nõukogu koosolekut. Kultuurkapitali nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.

Kultuurkapitalis on kaks töötajat – juhataja ja raamatupidaja-sekretär. Lisaks töötas 0,5 kohaga projektijuht. Töötajate palgakulu koos sotsiaalmaksuga 2007. aastal oli 383 494 krooni.

Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetused on annetajatele tulumaksusoodustusega.

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital aruandeaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitorbüroo BDO Eesti AS.

 

Ülle Koppel

juhatuse liige

Tartu, 24. märts 2008.a.

 

BILANSS

31.12.2007

31.12.2006

AKTIVA (varad)

Käibevara

 

 

Raha ja pangakontod

694 378

36 783

Lühiajalised finantsinvesteeringud

133 756

1 119 624

Nõuded ostjate vastu

71 379

112 002

Intressinõuded

0

1 637

Nõuded stipendiumide maksmiseks

185 000

53 400

Ettemaksed teenuste eest

2 395

1 909

Käibevara kokku

1 086 908

1 325 355

Põhivara

 

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud

9 400 155

6 862 584

Põhivara kokku

9 400 155

6 862 584

AKTIVA (varad) KOKKU

10 487 063

8 187 939

PASSIVA (kohustused ja netovara)

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

Võlad hankijatele

50 656

50 384

Maksuvõlad

53 878

52 505

Võlad töövõtjatele

23 215

17 996

Nimelised stipendiumifondid

947 458

646 708

Muud võlad

392 642

261 874

Väljamaksmata stipendiumid

529 000

318 700

Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest

926 403

597 503

Lühiajalised kohustused kokku

2 923 252

1 945 670

Netovara

 

 

Põhikapital

6 985 636

5 835 695

Aruandeaasta tulem

578 175

406 574

Netovara kokku

7 563 811

6 242 269

PASSIVA (kohustused ja netovara) KOKKU

10 487 063

8 187 939

TULEMIARUANNE

2007

2006

TULUD

Tulu äritegevusest

253 077

236 008

Muud äritulud

415 688

387 629

Investeerimisportfellide tulu

437 570

466 160

Saadud annetused ja toetused

3 550 578

2 939 708

Tartu linna eelarve eraldis

3 523 600

3 782 835

TULUD KOKKU

8 180 513

7 812 340

KULUD

 

 

Eraldatud stipendiumid

6 112 639

5 969 303

Eraldised

249 951

232 904

Tegevuskulud

551 540

485 282

Palgakulu

383 494

322 759

Sotsiaalmaksud

127 316

105 534

Muu kulu (põhikapitali suurendamine)

200 000

300 000

KULUD KOKKU

7 624 940

7 415 782

TEGEVUSE TULEM

555 573

396 558

FINANTSTULUD JA -KULUD

Intressitulud

22 602

10 016

ARUANDEAASTA TULEM

578 175

406 574