HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Agenda 21 sihtkapital Prindi

Tartu Agenda 21 sihtkapital on asutatud Tartu Linna poolt 28. septembril 2000. aastal eesmärgiga innustada ja toetada kooliõpilaste jätkuvat tegutsemist sotsiaalset, tehis- ja looduskeskkonda puudutavates valdkondades.

Agenda 21 sihtkapitali statuut

1. Tartu Agenda 21 sihtkapital moodustub Tartu linna sihtfinantseeringust 100 000 krooni, mille põhiosa 80837,50 krooni on Läänemere Linnade Liidu Keskkonnakomisjoni poolt Tartu linnale Tartu Agenda 21 koostamise eest määratud Parima Keskkonnapraktika Auhinnaraha.

2. Tartu Agenda 21 sihtkapitali loomise eesmärgiks on innustada Tartu linna kooliõpilase jätkuvalt tegutsema sotsiaalset, tehis- ja looduskeskkonna puudutavate küsimustega.

3. Agenda stipendium määratakse Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu otsusega igal aastal.

4. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Agenda stipendiumi taotlemiseks võttes aluseks käesolevas statuudi punktides 5-10 sätestatud tingimused.

5. Stipendium määratakse kahes vanuserühmas: I-VIII ning IX-XII klassi õpilastele või õpilaste grupile.

6. Stipendiumi võib taotleda järgmistes kategooriates:

 • Tartu linna keskkonnatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamine, vormistamine või esitlemine;
 • Praktiline tegevus Tartu keskkonna parandamiseks keskkonnateaduslikkuse suurendamiseks, sh keskkonnaprobleemide teadvustamine meedias.

7. Stipendiumi taotlemise õigus on õpilastel, õpilaste gruppidel ja õpetajatel-juhendajatel.

8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • Avaldus vormikohasel blanketil;
 • Ülevaade senisest tegevusest punktis 6 toodud valdkondades;
 • Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus;
 • Õpetaja/juhendaja hinnang stipendiumi taotlejale.

9. Stipendiumi saaja ja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.

10. Stipendium määratakse Tartu Agenda 21 sihtkapitali krediidiasutuse deposiiditulu arvelt kord aastas.

11. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital esitab aruanded Tartu Agenda 21 sihtkapitali käsutamisest ja kasutamisest.

 

Stipendiaadid:

2014

 • stipendiumi välja ei antud

2013

 • Kadri Lillele 175 eurot keskkonnasõbraliku tegevuse tõhustamiseks õppeprogrammi "Säästlik kool" läbiviimiseks Veeriku koolis.

2012 (stipendiumid kogusummas 300 eurot)

 • Tartu Kunstigümnaasiumi õpetajale Paul Kunmanile stipendium 160 eurot karikatuurivõistluse "Mida naerad koolijüts? Reisimine" kogumiku trükkimiseks
 • Tartu Veeriku Koolile stipendium 140 eurot projekti "Keskkonnateadlikkus läbi praktilise õppe" läbiviimiseks

2011 (stipendiumid a'125 eurot, summa 250 eurot)

 • Tartu Kunstigümnaasium kariaktuurivõistlus "Mida naerad koolijüts?" teema "Ehitus", õp. Paul Kunman
 • Tartu Veeriku Kooli looduslaager

2010 (stipendiumid kogusummas 20 000 krooni)

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi roheliste töögrupp;
 • Tartu Veeriku Kool looduse- ja keskkonna klassid;
 • Tartu Vene Lütseum
 • Tartu Erahariduse Edendamise Selts kooliõue taimestamiseks

2009 stipendiumeid välja ei antud

2008

 • Kirsi Kriit ja Janne Mai Liias, Tartu linna keskkonnatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamiseks, vormistamiseks  ja praktiliseks tegevuseks. Tartu keskkonna parandamiseks ja keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, sh keskkonnaprobleemide teadvustamiseks meedias.

2007

 • Tartu Karlova Gümnaasiumi õpilased Ragnar Kekkonen ja Toomas Kespre viktoriini ja orienteerumine vabas õhus korraldamiseks;
 • Tartu Kunstigümnaasiumi kooliõpilaste karikatuurivõistluse korraldamine teemal "Looriigis".
 • Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Kirsi Kriit ja Janne-Mai Liias fotokonkursi "Kodulinna head ja vead" korrladamiseks 4000 krooni.
 • Eva-Liisa Orula Lille 10 pargis puude ning põõsaste õppimiseks vajalike siltide valmistamine ja paigaldamine.

2006

 • Tartu Kunstigümnaasium, õp. Paul Kunman karikatuurivõistluse korraldamiseks teemal "Prügi";
 • Tartu Keskkonnahariduse Keskuse projektile "Linnalapsed linnametsa";
 • Tartu Loodusmaja projektile "Õpilaskonverentside kogumikud" väljaandmiseks;
 • Rasmus Koorits, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi õpilane, projektile "Tahma kontsentratsioon Tartu linna õhus".

 

2005

 • Tartu Kunstigümnaasium, õp. Paul Kunman karikatuurivõistluse korraldamine teemal "Mets";
 • Allan Kahar Tartu linna keskkonnaalase filmi lõpetamiseks;
 • Tartu Loodusmaja projekt "Parkide vaatlemine".

2004

 • Keskkonnaklubi Scarabeus, Kivilinna Gümnaasium projekt "Tartu vee- ja keskkonnaseisundi uurimine";
 • Allan Põder H.Treffneri Gümnaasiumi õpilane;
 • Veeriku kool, õp. Tiiu Salu "Tartu keskkonna parandamine, linnupesakastide tegemine poistega";
 • Kunstigümnaasium, Paul Kunman "Linnupesakastide tegemine";
 • H.Masingu kool, Katrin Olt "Keskkonnasäästliku kooli kujundamine".

2003

 • Descartesi Lütseumi projekt "Sinasõprus ümbruskonnaga".