HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Oktoober 2018
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Aastaaruanne 2008 Prindi

17. TEGEVUSAASTA

2008. aasta tegevusaruanne

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) asutati Tartu Linnavolikogu poolt 19.12.1991.a.

Tartu Kultuurkapitali eesmärk on Tartu kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine avalikes huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu, toetustena laekunud raha majanduslikult otstarbekas paigutamine arvestades sihtasutuse eesmärke.

Tartu Kultuurkapitali bilansimaht on seisuga 31.12.2008.a. 9 240 927 krooni ning bilansimaht vähenes võrreldes 2007. aastaga 12%.

2008. aasta tulemiks oli kahjum 1 413 829 krooni. Kahjum oli peamiselt põhjustatud ülemaailmsest majanduskriisist, mis kõigepealt avaldus finants- ja pangandussektoris ja seetõttu vähenes Kultuurkapitali investeeritud varade maht 1 374 392 krooni.

Põhikapitali suurus oli 31.12.2008.a. 8 114 947 krooni ja põhikapital suurenes aruandeaastal 2007. aasta tulemi ja tehtud annetuste arvelt 1 129 312 krooni.

Seitsmeteistkümnendal tegevusaastal moodustati kolm uut nimelist allfondi ja ühte fondi lisandus alakapital:

Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfond asutati aitamaks kaasa kooli eesmärkidele ja arengule ning seoses Tartu Raatuse Gümnaasiumi 90. aastapäevaga.

Tartu laulu-ja tantsupeo sihtkapital asutati, et propageerida ja hoida Eesti laulu- ja tantsupidude pikaajalist traditsiooni ning korraldada Tartus ka edaspidi meeldejäävaid laulu- ja tantsupidusid.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond asutati soovides kaasa aidata ja edendada eesti tervishoiu üldist arengut ja meditsiiniteaduse propageerimist ning edendamist ja eesti tervishoiuteadlaste tunnustamist.

Neinar Seli sihtkapitali juurde loodi meditsiini valdkonna alakapital Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajate parimate aasta teaduspublikatsioonide ja viimase viie aasta teaduspublikatsioonide tunnustamiseks.

Seitsmeteistkümnenda tegevusaasta lõpuks on SA Tartu Kultuurkapital juurde asutatud 34 nimelist allfondi.

Kultuurkapitali põhikapital investeeritakse tulu saamiseks aktsepteeritud pankade hoiustesse ja keskmise riskitasemega investeerimisfondidesse. Kultuurkapitali varad olid paigutatud 31.12.2007.a. seisuga investeerimisfondidesse SEB Pangas summas 4 627 580 krooni ja Danske/Sampo Pangas 4 772 575 krooni. 2008.aasta oktoobris lõpetati investeerimisportfell SEB Pangas, jätkati väärtpaberi portfelli juhtimise lepingut Danske Capital AS-iga. Varad paigutati ümber ainult tähtajalistesse hoiustesse ning limiit ühte krediidiasutusse hoiustada on maksimaalselt 40% investeerimisportfelli mahust.

Seisuga 31.12.2008.a. on investeerimisportfelli suurus 8 388 179 krooni, sellest Sampo/Danske Pangas on 8 104 474 krooni ja SEB Pangas väärtpaberitena 283 705 krooni. SEB Pangas portfellihaldur ei saanud peale investeerimisportfelli lõpetamist müüa kahte võlakirja: Rabobank International (pankrotiprotsess) ja SEB Equity Fund Ukraina (kinnine fond) ja need varad tõsteti investeerimisportfellist väärtpaberikontole.

Seitsmeteistkümnendal tegevusaastal laekus Tartu Kultuurkapitalile 932 stipendiumitaotlust summas 11 255 938 krooni ja eraldati stipendiume 5 983 069 krooni väärtuses. Stipendiumite väljamaksmiseks sõlmiti 741 lepingut. Tavapäraselt seondus suurim osa taotlusi kahe valdkondliku poolaastakonkursiga. Poolaastakonkurssidele laekus 452  taotlust summas 5 156 018 krooni, millest rahuldati 351 taotlust ning eraldati nõukogu otsusega stipendiume 1 800 000 krooni väärtuses. Kevad-suviste projektide poolaastakonkurss on tähtajaga 31. märts ja sügis-talviste projektide poolaastakonkurss on tähtajaga 30.september.

Kultuurkapitali 2008.a. aastapreemia laureaadiks valiti eesti kirjanduse ja poliitilise ajaloo kultuuriuurija, raamatute koostaja ja toimetaja Mart Orav. Aastapreemia suurus oli aruandeaastal 75 000 krooni.

Aastas korra määratakse neli loomingulist stipendiumi füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Seitsmeteistkümnendal tegevusaastal määrati neli 30 000 kroonist aasta loomingulist stipendiumi, mille pälvisid draamanäitleja Aivar Tommingas, suusatamises tippvormi püüdlev Vahur Teppan, Tartu Üliõpilasteatri kunstiline juht Kalev Kudu ja ajalooraamatute „Tartu Linnamuuseumi ajalugu“ ja „Tartu“ 2.köide kirjutamiseks Heivi Pullerits.

Aastapreemia ja loomingulised stipendiumid anti üle Athena Keskuses  Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ühisel tänuõhtul 09.02.2008.a.

Tartu Kultuurkapitali tegevusest 16.tegevusaasta möödumist tähistati 06.03.2008.a.         (15.tegevusaastat ei tähistatud) Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis, kus esitleti viimase viie aasta tegevuse kohta koostatud raamatut „Tartu Kultuurkapital 2003-2007“ ning allfondide ja nimeliste sihtkapitali esindajad andsid üle stipendiumid.

Tartu linna poolt on Kultuurkapitali juurde asutatud 8 stipendiumit: Ado Vabbe visuaalse kunsti stipendium, Anton Starkopfi stipendium, Gustav Suitsu stipendium, Richard Ritsingu stipendium, Ida Urbeli stipendium, olümpialootuste stipendium, kultuuri kandja stipendiumid, õpetajate aastapreemia ja enesetäiendamise stipendiumid.

Ado Vabbe nimelise visuaalse kunsti preemia 25 000 krooni määrati kunstnikule Jüri Kask, Anton Starkopfi nimeline skulptori preemia 20 000 krooni määrati skulptorile ja pedagoogile Andus Kasemaa, Gustav Suitsu nimelise luulepreemia 25 0000 krooni pälvis luuletaja Priidu Beier, Richard Ritsingu nimelisede stipendiumid 15 000 krooni määrati kolmele H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli noorele dirigendiõpilasele Maarja Helstein, Kristina Kodas ja Liisi Kams.

Kolmandat aastat said tartlastest tippsportlased taotleda olümpiakandidaatide stipendiumi, mille eeldusena peab olema täidetud olümpiamängudele saamise normatiiv (või on lootust see täita), sportlased peavad olema kantud Eesti Olümpiakomitee olümpiakandidaatide nimekirja. Toetus on mõeldud kasutamiseks treening- ja võistlustingimuste parendamiseks. 60 000-kroonised stipendiumid määrati kergejõustiklasele Kaire Keibak, sulgpallurile Kati Tolmoff, jalgratturile Grete Treier, võrkpalluritele Kristjan Kais ja Rivo Vesik. 20 000-kroonise toetuse said kergejõustiklased Mirjam Liimask, Maris Mägi ja Tarmo Jallai, aerutajad Peeter Becker ja Tarmo Tootsi, suusatajad Kaspar Kokk, Peeter Kümmel ja Aivar Rehemaa, laskesuusataja Eveli Saue ning judoka Künter Rothberg.

Koostöös erinevate organisatsioonide ja ettevõtetega antakse välja erinevaid stipendiume vastavalt sõlmitud lepingutele:  Tarmetec OÜ toetusel korraldati konkursse toetamaks kolme- ja enamalapseliste perekondade lapsi huvialaringides osalemiseks, AS Linnaehituse stipendiumiga toetatakse ehituse eriala üliõpilaste õpinguid, koostöös Hansapangaga korraldati stipendiumikonkurss Tartu Ülikooli heade õppetulemustega ja aktiivsetele üliõpilastele, Sampo Panga stipendiumifond toetas arst-õppejõu osalemist ettekandega rahvusvahelisel konverentsil, AS A Le Coq’i stipendiumi saavad taotleda kutsehariduskeskuste õpilased, Enics Eesti AS stipendiumid insener-tehniliste eriaalade õpilastele ja üliõpilastele jpt. konkursse.

Koostöös Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnaga korraldati Tartu rahu tähisala ideekonkurss ja Peeter Põllu mälestusmonumendi modelleerimine.

Vastavalt vajadusele kasutab Kultuurkapital stipendiumide määramisel ka väljaspool nõukogu moodustatud ekspertkomisjonide abi. Komisjonide ettepanekud stipendiumide määramiseks on nõukogule soovituslikud ja stipendiumide määramisel abiks. Ekspertkomisjoni liikmete tööd ei tasustata.

Kultuurkapitali nõukogu liikmed nimetab Tartu Linnavalitsus vastavalt Kultuurkapitali põhikirjale kolmeks aastaks. Tartu Linnavalitsus nimetas oma korraldusega nr 808, 19.06.2007.a.  nõukogu koosseisu järgmiselt:

Rutt Hinrikus                         Riho Leppoja                        Marika Saar

Riho Illak                               Verni Loodmaa                     Jüri Sasi

Helmer Jõgi                            Paavo Nõgene                      Asko Tamme

Merike Kaunissaare                 Krista Piirimäe                       Toomas Tein

Jüri Lehtsaar                           Nikolai Põdramägi                 Ilme-Tiiu Tinni

Alates 13.02.2008.a. esitas Eesti Maaülikool linnavalitsusele Hardi Tulluse asemel nõukogu liikmeks Jüri Lehtsaare.

Aruandeaastal oli nõukogu esimees Helmer Jõgi ja abiesimees Jüri Sasi.

Seitsmeteistkümnendal tegevusaastal toimus 14 nõukogu koosolekut, millest 5 olid elektroonsed. Nõukogu liikmete koosolekutest osavõtt on 74%. Kultuurkapitali nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.

Kultuurkapitalis on kaks töötajat – juhataja ja raamatupidaja-sekretär. Lisaks töötas esimesel poolaastal 0,5 kohaga projektijuht. Töötajate palgakulu 2008. aastal oli 463 507 krooni.

Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetused on annetajatele tulumaksusoodustusega.

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital aruandeaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

Ülle Koppel

juhatuse liige

Tartu, 24. märts 2009.a.

 

BILANSS

 

 

 

kroonides

 

 

 

 

31.12.2008

31.12.2007

 

VARAD

 

 

 

Käibevara

 

 

 

Raha ja pangakontod

388 675

694 378

 

Lühiajalised finantsinvesteeringud

110 803

133 756

 

Nõuded ostjate vastu

222 124

71 379

 

Nõue saamata toetuse eest

113 500

185 000

 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

17 646

2 395

 

Käibevara kokku

852 748

1 086 908

 

Põhivara

 

 

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud

8 388 179

9 400 155

 

VARAD KOKKU

9 240 927

10 487 063

 

KOHUSTUSED JA NETOVARA

 

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

 

Võlad hankijatele

199 726

50 656

 

Võlad töötajatele

29 975

23 215

 

Maksuvõlad

42 277

53 878

 

Väljamaksmata stipendiumid

393 950

529 000

 

Muud kohustused

579 134

392 642

 

Nimeliste allfondide stipendiumifondid

790 258

947 458

 

Toetusteks saadud ettemaksed

496 403

926 403

 

Muud tulevaste perioodide tulud

8 086

0

 

Lühiajalised kohustused kokku

2 539 809

2 923 252

 

Netovara

 

 

 

Põhikapital

8 114 947

6 985 636

 

Aruandeaasta tulem

-1 413 829

578 175

 

Netovara kokku

6 701 118

7 563 811

 

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

9 240 927

10 487 063

 

 

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

 

 

 

kroonides

 

 

 

 

2008

2007

 

TULUD

 

 

 

Tulud majandustegevusest

736 759

668 765

 

Investeerimisportfellide tulu/-kulu

-1 374 392

437 570

 

Saadud toetused

6 456 400

7 074 178

 

TULUD KOKKU

5 818 767

8 180 513

 

KULUD

 

 

 

Eraldatud stipendiumid

5 983 069

6 362 590

 

Tegevuskulud

649 400

549 627

 

Palgakulu

463 507

382 191

 

Erisoodustus

5 410

2 453

 

Sotsiaalmaksud

156 135

128 079

 

Muu kulu (põhikapitali suurendamine)

0

200 000

 

KULUD KOKKU

7 257 521

7 624 940

 

TEGEVUSE TULEM

-1 438 754

555 573

 

FINANTSTULUD JA -KULUD

 

Intressitulud

25 397

22 602

 

Muud kulud

-472

0

 

ARUANDEAASTA TULEM

-1 413 829

578 175