HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Punningu sihtkapitali statuut Prindi

 

Jaan-Mati Punningu nimelise stipendiumi statuut

 1. Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendium on asutatud aitamaks kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele, teadusalaste eesmärkide saavutamisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele.
 2. Sihtkapitali eesmärk on toetada stipendiumitega loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis
 3. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.
 4. Stipendium antakse välja ühele loodusgeograafia või selle lähedase eriala üliõpilasele/noorteadlasele üks kord aastas.
 5. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.
 6. Samal konkursil võib välja anda mitu stipendiumi. Väljaantavate stipendiumide arvu otsustab fondi nõukogu, lähtudes fondi rahalistest vahenditest.
 7. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja hiljemalt iga aasta 13. veebruaril. Taotlusi oodatakse 13.märtsiks.
 8. Stipendiumi rahastatakse stipendiumi jaoks sihtotstarbeliselt tehtud või mittesihtotstarbelistest annetustest ja sponsortoetustest.
 9. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee, www.tlu.ee, www.ut.ee, www.ttu.ee, www.emu.ee.
 10. Stipendiumile võivad kandideerida edukad viimase aasta  üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.
 11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:

11.1. taotlus elektroonselt või konkursiteates märgitud korras;

11.2. CV; 

11.3. motivatsioonikiri (0,5-1 lk) stipendiumi kasutamise eesmärkide kohta.

11.4.  väljavõte õppetulemuste kohta

12. Taotluseid hindab sihtkapitali 3-liikmeline nõukogu, kes võivad kaasata eksperte.

13. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.

14. Komisjoni koosolek protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitalile.

15. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.

16. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt. Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu, kus sätestatakse ka aruandluse kord.

17. Stipendium antakse üle Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolekul aprilli  teisel nädalavahetusel (kui see pole lihavõtte nädalavahetus).

18. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama teadusliku aruande stipendiumi kasutamise kohta Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi sügissümpoosionil.

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsusega nr 35/03, 10.03.2010.a.