HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Talent Plastics Tartu AS stipendium Prindi

 

Talent Plastics Tartu ASi stipendiumi statuut

1. Talent Plastics Tartu ASi stipendium on asutatud aitamaks kaasa kutseõppe edendamisele Tartus ning soodustamaks Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste õpinguid.

2. Stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital).

3. Stipendiumi rahastab Talent Plastics Tartu AS (edaspidi TP Tartu).

4. Stipendiumile võivad kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna erialade põhihariduse ja keskhariduse baasil õppivad õpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

5. Stipendiumi saab taotleda kaks kord aastas. Taotluste esitamise tähtajad on 20.september ja 21.veebruar.

6. 20.septembriks võivad taotluse esitada Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna õpilased alates teisest õppeaastast. 21.veebruariks võivad taotluse esitada Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna kõikide kursuste õpilased.

7. Ühel konkursil antakse välja üks stipendium suurusega 1000 eurot.

8. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab Kultuurkapital välja avaliku konkursi vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Kultuurkapitalile hiljemalt konkursiteates märgitud kuupäevaks ja aadressil esitada:

9.1. vabas vormis stipendiumiavaldus;

9.2. elulookirjeldus;

9.3. motivatsioonikiri;

9.4. õppetulemuste väljavõte.

10. Stipendiumi määrab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Talent Plastics Tartu ASi, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Kultuurkapitali esindajad. Stipendiumi määramine otsustatakse konsensuse alusel. Komisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata, kui puuduvad sobivad kandidaadid. Komisjon ei pea oma otsust põhjendama.

11. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase perspektiivikust, stipendiumi eeldatavat mõju õpilase õpingutele ja õpilase õppeedukust.

12. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.

13. Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga lepingu, milles sätestatakse osapoolte õigused ja kohustused ning muud tingimused. Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiumi saaja arvelduskontole.

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 24.08.2015 otsusega nr 44.