HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Detsember 2018
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Oktoobri lõpuks ootame taotlusi kahe suure projekti finantseerimiseks Prindi
Uudised
Neljapäev, 03 Oktoober 2002 14:00
Kinnitatud nõukogu otsusega

nr 31/10, 02.10.2002

SIHTASUTUS TARTU KULTUURKAPITAL

Kultuuri-, teadus-, haridus-, spordi- ja kehakultuuriprojektide stipendiumikonkursi tingimused ja kord

1. Eesmärk

Stipendiumikonkursi eesmärgiks on kujundada kultuuripilti Tartu linnas kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordiprojektide osalise finantseerimise kaudu.2. Stipendiumifond ja selle jagunemine

2002.a II poolaasta projektikonkursi stipendiumifond on 60 000 krooni, mis jaguneb:

" stipendium 40 000 krooni,

" stipendium 20 000 krooni.3. Stipendiumikonkursi tingimused

3.1. Tingimused projektile

2002.a II poolaasta projektikonkursi kaudu finantseeritakse füüsiliste ja juriidiliste isikute omaalgatuslikke projekte, mis on:

" Tartu kultuurielu edendavad,

" suunatud avalikkusele (Tartu linna elanikele),

" kultuurikeskkonda parandavad.

Eelistatud on:

" uudse ja orginaalse ideega projektid,

" laia kõlapinnaga projektid,

" projektid, mis on leidnud teiste finantseerijate toetust,

" 40 000 kr stipendiumikonkursil on eelistatud pikaajalise kestvusega (üle 6 kuu) või jätkusuutlikud ning kõrget professionaalsust omavad projektid.3.2. Tingimused taotlejale:

Stipendiumit saavad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Kultuurkapital ei toeta riigieelarvest ja linnaeelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust, millel on riigieelarveline ja/või linnaeelarveline kate, kuid toetab nimetatud asutuste omaalgatuslikke projekte või nendes osalemist.4. Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi taotlemiseks peab taotleja esitama:

" Tartu Kultuurkapitali ankeedi,

" projekti täieliku eelarve, kus on kajastatud kõik tulud sh omafinantseerimise osa ja kaasfinantseerijad nimeliselt ning kõik projekti kulud,

" taotluse põhjenduse: projekti liik, ajaline kestvus, projekti teostajad ja projekti juht, projekti eesmärk ja kellele suunatud, projekti vajalikkuse põhjendus, tegevuse kirjeldus ja etapid, oodatav tulemus ja tulevikunägemus.

" meediaplaani ürituse tutvustamiseks ja kajastamiseks.5. Tähtaeg

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2002.6. Taotluse läbivaatamine ja stipendiumi määramine

Taotluse läbivaatamine toimub vastavalt kultuuri-, teadus-, haridus-, spordi- ja kehakultuuriprojektide finantseerimiseks stipendiumide taotlemise ja taotluste menetlemise korrale.

Stipendiumid määratakse Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu otsusega ühe kuu jooksul stipendiumitaotluste esitamise tähtajast arvates.Taotlusankeeti saab konkursid/kultuuriprojektid alt.

Viimati uuendatud Neljapäev, 01 Jaanuar 2004 02:00