HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Detsember 2018
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital Prindi

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital on asutatud 2013.aasta märtsis eesmärgiga edendada Eesti arstiõppe arengut ja arstiteaduse üliõpilaste ühiskondlikku aktiivsust ning aidata kaasa Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali statuut

1. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital).

2. Stipendiumi eesmärk on toetada aktiivseid noori, kes on lisaks õppetööle panustanud Eestis antava arstiteaduse õppetöö kvaliteeti, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tegevusse või Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arengusse ning kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi visiooni: "Maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elvad Eestis" täitumisse.

3. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu ülikooli arstiteaduskonna üliõpilased, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmed, toetajaliikmed ja vilistlasliikmed ning arstiteadusega muul viisil seotud inimesed.

4. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avalikult Kultuurkapitali veebileheküljel, Tartu ülikooli arstiteaduskonna postiloendites ja Eesti Arstiteadusõliõpilaste Seltsi postiloendites ja muudes sotsiaalvõrgustikes ning avalikus meedias.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Kultuurkapitalile esitada:

5.1. Taotlus elektrooniliselt nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil

5.2. EAÜS-i aktiivsusankeet

6. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja 1 kuu enne taotluste esitamise tähtaega ja samas avalikustatakse stipendiumi suurus.

7. Stipendiumite eraldamise otsustab laekunud taotluste alusel Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, seltsi vilistlaskogu ja Kultuurkapitali esindajad. Stipendiumi määramise otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Komisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium välja andmata. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama.

8. Komisjoni otsuse kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.

9. Stipendiumi saaja ja Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.

10. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi pangaarvele.

11. Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saaja oma veebileheküljel

Statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu 11.03.2013 otsusega nr 39/03

Stipendiumi on saanud:

2016 Aurora Ursula Joala, Marie Kaivo ja Mann Randaru

2015 Julius Juurmaa, Anette Ottesson ja Liis Puis

2014 Merle Väli, Priit Tohver ja Teele Meren