Komisjonid Prindi

Poolaastakonkursi taotluste menetlemise komisjonid

Poolaastakonkursile esitatud taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks moodustatakse Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest neli komisjoni:

  1. näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjon (5 liiget);
  2. kirjanduse- ja kirjastamise ning kujutava ja rakenduskunsti valdkonna taotluste hindamise komisjon (3 liiget);
  3. hariduse- ja teaduse valdkonna taotluste hindamise komisjon (3 liiget);
  4. kehakultuuri- ja spordi valdkonna taotluste hindamise komisjoni (3 liiget).

Komisjonid

- vaatavad läbi tähtajaliselt ja nõuetekohaselt laekunud taotlused ja annavad hinnangu;
- esitavad nõukogule omapoolsed ettepanekud stipendiumide ja toetuste määramiseks;
- tellivad vajadusel ekspertarvamuse, mis fikseeritakse kirjalikult;
- teevad oma otsuse lihthäälteenamuse alusel.


 

KOMISJONIDE KOOSSEIS

  • Näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjon

Esimees: Toomas Peterson

Liikmed: Ragnar Kekkonen, Joel Luhamets, Nikolai Põdramägi ja Anneli Saro

  • Kirjanduse- ja kirjastamise ning kujutava ja rakenduskunsti valdkonna taotluste hindamise komisjon

Esimees: Mart Velsker

Liikmed: Lemmit Kaplinski ja Paavo Kaimre

  • Hariduse ja teaduse valdkonna taotluste hindamise komisjon

Esimees: Paavo Kaimre

Liikmed: Helmer Jõgi ja Piret Uluots

  • Kehakultuuri- ja spordi valdkonna taotluste hindamise komisjon

Esimees: Martin Parmas

Liikmed: Toomas Tein ja Anneli Saro

 

 

Muudetud Tartu Kultuurkaiptali nõukogu otsusega 27.09.2017 otsusega nr 44.

Muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 16.03.2017 otsusega nr 16.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 22.08.2016 otsusega nr 37.